Santiago, 17. siječnja 2017.

Potpisan Sporazum između Fakulteta prava Sveučilišta Zagreb i Sveučilišta Čile

Izaslanstvo Pravnog fakulteta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu,  dekanica prof. dr. sc. Dubravka Hrabar i prodekan za međunarodnu suradnju i znanost prof. dr. sc. Davor Derenčinović boravili su u Santiagu 15.- 17.siječnja 2017. sa ciljem uspostave akademske suradnje sa Pravnim fakultetom Sveučilišta Čile (Facultad de Derecho, Universidad de Chile).

Tom prigodom je 17. siječnja  dekanica prof. dr. sc. Dubravka Hrabar sa dekanom Pravnog fakulteta Sveučilišta Čile prof. dr. sc. Davorom Harasicem Yaksicem potpisala Memorandum o razumijevanju između dva Fakulteta i Sporazum o razmjeni studenata i nastavnika, dokumenti  koji će omogućiti povezivanje dviju akademskih zajednica na području pravnih znanosti, razmjenu struke, zajedničku organizaciju stručnih seminara i projekata. Akademska suradnja važan je  doprinos daljnjem snaženju odnosa sa Čileom, zemljom u kojoj živi brojna i ugledna zajednica potomaka hrvatskih useljenika.   

Nakon svečanosti potpisivanja, održani su sastanci sa profesorima Pravnog fakulteta Sveučilišta Čile te studentima, na kojima je hrvatsko izaslanstvo predstavilo povijest Pravnog fakulteta Zagreb, organizacijsku strukturu te područja moguće suradnje, te je organiziran obilazak Biblioteke Pravnog fakulteta.