Santiago, 03. listopada 2016.

Obavijest o održavanju konzularnih dana u Limi, Peru

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Santiagu de Chile objavljuje održavanje konzularnih dana u Počasnom konzulatu Republike Hrvatske u Limi, Av. San Felipe 568, Jesús María, prema sljedećem rasporedu.
 
7. listopad 2016., petak od 12 do 16 sati
Tema: Podjela  rješenja u završenim predmetima državljanstva i izrađenih putovnica
Predviđeni rad sa svakom strankom: 5 minuta.
Stranke se mole donijeti original i kopiju svoje identifikacijske isprave
 
8. listopad 2016., subota od  10-14 i 15-19 sati
Tema: državljanstvo i matičarstvo, zaprimanje novih zahtjeva
Predviđeni rad sa svakom strankom: 30 minuta
Stranke se mole donijeti original i kopiju svih potrebnih isprava koje predaju uz zahtjev
 
9. listopad 2016., nedjelja od  10-14 i 15-19 sati
Tema: zaprimanje zahtjeva za putovnicu
Predviđeni rad sa svakom strankom: 15 minuta
Stranke se mole donijeti original i kopiju svih potrebnih isprava koje predaju uz zahtjev

Stranke su svoj dolazak dužne najaviti Klubu Dubrovnik na tel. broj 463 7706.